2013. április 24., szerda

The Church of the Holy Cross

Nin, Croatia


The Church of the Holy Cross called „the smallest cathedral in the world“ is the most valuable preserved monument of early Croatian religious architecture and one of Nin's symbols. By its position and beauty it dominates the area where it stands. It was built in the 9th century, in the Early Christian period. It is the only religious object in Nin which has remained untouched since its construction to date. It is 7.80 m long, 7.60 m wide, and 8.20 metres in height (inside measures) and the walls are 57cms thick. It was built on the remains of ancient houses which are visible even today. During the reign of Croatian Kings it served as a Court chapel for the nearby Duke's Court. A number of medieval graves were discovered around the church.

photographer: Balázs Lőrincz

2013. április 17., szerda

Szent Ferenc Sebei templomA Szent Ferenc Sebei templom a Víziváros legrégebbi temploma, mely egy török mecset helyén épült. Az egykori Szent Erzsébet rend (Erzsébetiek) barokk temploma, az egykori építtetőkre emlékeztetve, ma is Assisi Szent Ferenc sebei tiszteletére van felszentelve.

Eredendően a ferences szerzeteseknek épült, de 1785-ben II. József császár a templomot a Szent Erzsébetről elnevezett apácarendnek adományozta.

A templom barokk stílusú belsejét XIX. századi festmények díszítik, köztük az egyiken az 1810-es tűzvészben keresztényeket menekítő Szent Flórián látható. A szószék még a ferencesek idejéből való.
A XIX. században a templom Batthyány tér irányába mutató szárnyait kórházzá és menedékházzá alakították át, és a Szent Erzsébet-apácák működtették. Ebben a templomban működik a budapesti német nyelvű hívek Szent Erzsébetről elnevezett lelkészsége.

2013. április 7., vasárnap

Felsővízivárosi Szent Anna templomA Szent Anna templom 1740 és 1761 között, Hamon Kristóf, majd Nepauer Máté helyi építészek vezetésével épült föl. A templombelsőt díszítő műalkotások közül a leglátványosabb a Bebó Károly által 1771-1773 között készített főoltár.A szentély kupoláját Vogl Gergely freskói díszítik, amelyek a Szentháromságot és négy evangélistát ábrázolják. A nagy kupolára 1938-ban festett freskót Kontuly Béla és Molnár C. Pál. A freskó tematikájában illeszkedik a templom 18. századi programjához, mivel Szent Anna életéből vett eseményeket ábrázol, de egyes alakjainak léptékeiben és tónusaiban feltűnően elüt a barokk enteriőr többi részétől. A templom berendezéséből figyelemreméltő még mindenekelőtt az orgona, amely a karmeliták II. József által föloszlatott (ma Várszínházként működő) budavári templomából került a templom kórusára, a padsorok, amelyek Mayrhold Mihály vízivárosi és Feldmayer Antal óbudai mesterek munkái. A jobb oldali hátsó (szentély melletti) oldalkápolna eredetileg Lorettói-, később Szent Sír kápolna volt. Pompás kovácsoltvas rácsfala Pugl Ignác keze munkáját dícséri 1752-ből. A bal oldal elülső (a bejárat melletti) kápolnát 1933-ban Hősök kápolnájának rendezték be, és akkor került ide a neogótikus Szűz Mária oltár.