2011. április 18., hétfő

Őrszentmiklósi Szent Miklós templom

ŐrbottyánA jelenlegi templomot gróf Grassalkovich Antal özvegye Klobusiczky Terézia építtette saját költségére. Alapkövét 1779 szeptemberében tették le.
1781. szeptember 2-án szentelték fel. Az oltár fölött Szent Miklós képe látható, melyet Pozsonyban szereztek be a felszentelés alkalmára.
Egyhajós, középtornyos copfstílusú templom barokk berendezéssel.

Vácbottyáni Péter és Pál apostolok templom

ŐrbottyánA templom középtornyos formában épült 1763-ban.
A korábbi fatemplom helyett emelt barokk templom belsejét fiókos dongaboltozat fedi, barokk oltárok díszítik.

2011. április 17., vasárnap

A budapesti Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) magyar ortodox székesegyház1801-ben került sor az Istenszülő elhunyta (Nagyboldogasszony) templom felszentelésére, amit a görög származású Dioniszije Popovics budai szerb püspök végzett nagy papi segédlettel.
A templom ikonosztázionját Nikolaosz Ioánnu (Jankovicz) Talidorosz egri fafaragó készítette el. Az ikonok megfestésére Anton Kuchelmeister bécsi festő kapott megbízást, aki Magyaroszágon még két ortodox templomban, a miskolciban és az egriben dolgozott. 1809-ben már kívül-belül készen állt a templom, amely Magyarország 19 görög alapítású temploma és kápolnája között kiválik méreteivel, építészeti formáival, gazdagságával, és ma is méltó dísze a pesti Dunapartnak. A felépült templom tornyai annak idején befejezetlen állapotban maradtak. Ezért az egyházközség 1873-ban Ybl Miklós tervei szerint készíttette el a két toronysisakot, s ezzel egyidőben új homlokzatot alakíttatott ki.weboldal: magyar orthodoxia

2011. április 10., vasárnap

Kármelhegyi Boldogasszony Templom

Budapesti Rendház
Sarutlan Kármeliták
1895-ben Soós István győri házfőnök atya vezetésével missziót tartottak a kármeliták a budapesti Terézvárosban. Meggyőződve a munkásnép szomorú erkölcsi állapotáról P. Soós elhatározta, bár egy fillérje sem volt, hogy az Angyalföldön rendházat és kápolnát hoz létre. István atya szívében az apostolok tüze égett. 1895 Jézus Szentséges Szíve ünnepén a telek a Rend tulajdona lett (Huba u.). Puscher István fővárosi építész tervezte és kivitelezte a rendházat és a kápolnát. Az ünnepélyes bevonulást és felszentelést 1896. július 19-én tartották meg.Az alapkövet 1898. október 15-én tették le, de akkor már álltak a falak az alsó kerek ablaksor magasságáig. A templom felszentelése 1899. október 15-én volt, amin I. Ferenc József császár és király is részt vett. A templom Hofhauser Antal tevei szerint készült. Majorossy Géza az összes kőműves és kőfaragó munkát vállalta.A főoltár a Kármelhegyi Boldogasszonyt ábrázolja, amint Stock Szent Simonnak átnyújtja a vállruhát, a skapulárét. A mellékoltárokon Jézus szíve, Páduai Szent Antal, Fájdalmas Szűzanya, Szent István király, Avilai Szent Teréz, Szent József és a Prágai Kis Jézus, valamint Lisieux-i Szent Teréz található.
 forrásweboldal: http://www.karmelitarend.hu/budapest

2011. április 7., csütörtök

Árpád-házi Szent Margit templom

A tervező Möller Istvánt volt Az építőmester Wihart Ferenc volt, a vasmunkákat Polgár Ignác, az összes asztalosmunkát Juhász Lajos készítette, a harangokat Slezák József öntötte. A szobrokat Nemes György alkotta, a festmények Heintz Henrik művei, az ablakok Róth Miksa műhelyéből kerültek ki.
1933. október 15-én szentelte Dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek.
A plébánia weboldala: http://www.margitos.hu/

2011. április 4., hétfő

Lotz terem

Alexandra Párizsi Nagyáruház Lotz teremA Lotz terem eredetileg a Terézvárosi Kaszinó bálterme volt. 1885-ben épült