2010. december 27., hétfő

Anna-völgy 2010 tél

Téli kirándulás az Anna völgyben. Reméltük befagy a patak de hatalmas víz volt.

2010. december 14., kedd

Sashalmi Krisztus Király templom Az alapkôletételt Hanauer Á. István váci megyéspüspök végezte 1927. augusztus 1-jén. Az épület két év alatt annyira elkészült, hogy megtarthatták benne a vasárnapi szentmiséket.

2010. december 12., vasárnap

Örökimádás templom

Az Örökimádás templom hazánk és fővárosunk egyetlen olyan temploma, mely az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus imádására épült. 1908-ra Aigner Sándor tervei szerint neogótikus stílusban készült el.A templomban látható "Szent Erzsébet miséje" elnevezésű üvegablak. Tervező: Róth Miksa, kivitelező: Fűri Judit.


weboldal: http://www.orokimadas.hu/

Rákoskeresztúri Szent Kereszt felmagasztalása templomweboldal: sztkereszt

Pestszentimrei Római Katolikus templom1939. április 10-én, húsvéthétfőn Hanauer Á. István váci megyéspüspök felszentelte a Szent Imre plébániatemplomot.
weboldal: pestszentimre.plebania

2010. december 5., vasárnap

Óbudai Evangélikus templom

A templom 1935-ben Fridrich Loránt tervei alapján épült fel. Ékessége a fehér márványoltár fölé magasodó 6 mázsás tölgyfakereszt.weboldal: http://obuda.lutheran.hu/

Rákospalotai Evangélikus Gyülekezet

Rákospalotai Evangélikus Egyházközség nagytemploma

A templomot 1941 december 21-én szentelték fel.Rákospalotai Evangélikus Egyházközség kistemploma
 
A templom 1855-ben épült.


weboldal: http://rakospalota.lutheran.hu/

Budapest-Józsefvárosi Evangélikus Egyházközségweboldal: http://jozsefvaros.lutheran.hu/

2010. december 1., szerda

Belvárosi Szent Mihály Templom1720-1730 között a szerény külsejű kolostor és a kápolna párhuzamosan, lassan épült, és 1730-tól vált használhatóvá. 1745-1765 között készült el a homlokzat, a torony, a sekrestye és a papi kórus.
A homlokzat Madonna szobrának (1749) alkotója Donner köréhez kapcsolható. 1755-ben került a két oldalfülkébe a Hebenstreit Józsefnek tulajdonítható Szent Domonkos és Aquinói Szent Tamás szobor.
A plébánia webolda: Szent Mihály

2010. november 23., kedd

VI. kerületi Szent Család templomA Budapest VI. kerületi Szent Család templom Fábián Gáspár tervei szerint 1931-ben épült késő-gótikus stílusban, színes üvegablakokkal és 1931. november 15-én dr. Breyer István, esztergomi segédpüspök szentelte fel. Első plébánosa a templomot építő Sármány Ferenc lett.
1945. január elsején, déli 12 óra 12 perckor egy szovjet láncos bomba romba döntötte az egész templomot. Csak a szószék oldalán álló feszület és Kis szent Teréz szobra maradt sértetlenül. A Sármány Ferenc által nagyjából újjáépített templomot 1948. május 16-án, pünkösd napján szentelte fel boldog Meszlényi Zoltán püspök. 2006-ban, a háborúban megsérült illetve részben elpusztult orgona teljes felújítása is megtörtént.1961-ben került a szentélybe Barba Péter seccoja, amely az Egyiptomba menekülő szent családot ábrázolja, háttérben a betlehemi gyermekgyilkosság jelenetével.


weboldal: http://www.szent-csalad.hu/

Avilai Nagy Szent Teréz templom

Budapest Terézváros1801-ben indul meg Kasselik Fidél tervei alapján a templom építése a Szentlélek tiszteletére. 1809-re az építmény már használhatóvá válik. 1811-ben készítette el  Dunaiszky Lőrinc a templom homlokzatát díszítő Szent Teréz szobrot. A belső kialakítás Pollack Mihály terve alapján történik 1824-31 között. A toronysisak Ybl Miklós alkotása (1871). Rudnay Sándor hercegprímás rendeletére 1822-ben a műemlék templom (1215 m2) titulusát Avilai Szent Terézre változtatják. A főoltárképet Schoefft József Károly festette, 1828 táján.
weboldal: http://www.terezplebania.hu/

2010. november 14., vasárnap

Rám-szakadék

Őszi túra 2010Remek társaság jött össze az őszi Rám-túrára.

2010. november 10., szerda

Újpest Egek Királynéja NagytemplomA plébánia épülete 1873-ben készült, s vele együtt egy iskolaépület is. A plébániatemplom 1875 és 1881 között épült föl, s az „Egek Királynéja” elnevezést kapta. Késôbb épült meg a torony és a két mellékhajó, még az elsô világháború elôtt.
weboldal: http://www.egekkiralyneja.hu/

Kispesti-Központi Református templom

Kispesti-Központi Református Egyházközség temploma

Újpest-Belsővárosi Református templom

Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség temploma

2010. november 9., kedd

Hermina kápolna

Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága   OESSHA Kápolna alapkövét 1842. október 10-én rakták le a HEINRICH JÁNOS MÁTYÁS által a nádor családja iránt való kegyeletből adományozott telken. Az építkezés Pest nagy építője, HILD JÓZSEF tervei alapján és vezetésével 1843-ban kezdődött el, de csak tizenegy év múlva – a szabadságharc eseményei, majd az azt követő anyagi nehézségek miatt – 1854-ben fejeződött be. Az épület történetileg Pest legmozgalmasabb korszakának, a város sajátosan polgári, tehát nem a fejedelmi bőkezűség által támogatott építőművészet különleges, szinte szimbolikus emléke.A Kápolna eredeti berendezéséhez tartoznak a hajó HILD JÓZSEF tervezte neogótikus stílusú padjai, valamint az 1920-ban ZSELLÉR IMRE által festett – a homlokzaton máig megmaradt, eredetileg színes üveglemezekkel borított – ablakok; az egyik István első vértanú megkövezését, a másik Avilai Szent Teréz látomását ábrázolja.
Az orgona Liszt Ferenc kedvelt hangszere volt, többször játszott rajta pesti tartózkodása idején.
 Az orgona szelepszekrényében elhelyezett címke tanúsága szerint a hangszer Pesten készült 1866-ban, KOMORNYIK FERDINÁND műhelyében.
A Hermina-kápolna bejárati ajtaja mellett van elhelyezve Liszt Ferenc emléktáblája. Felirata: E kápolnát Scitovszky János esztergomi érsek szentelte fel 1856. szeptember 8-án Liszt Ferenc jelenlétében és férfikari miséjével. Liszt Ferenc Társaság 1989.


Az OESSH weboldala: http://www.oessh.katolikus.hu/

2010. október 31., vasárnap

Vácrátóti Botanikus kertA 180 éves műemlék- és természetvédelem alatt álló romantikus tájképi kert hazánk leggazdagabb tudományos élőnövény gyűjteménye. Minden évszakban lebilincselő látvány 27 hektáron. Az eddig észlelt fészkelő madárfajok száma 62, a tavakban 22 halfaj él, 73 puhatestű (csiga és kagyló) állatfaj talált itt otthonra.
A botanikus kert weboldala: http://www.botkert.hu/

Vácrátót Szentháromság templomA templomot Mágocsi János építette a kastély parkja mellett. Alapkövét 1743-ban tették le. 1745. szeptember 29-én benedikálták. 1760. június 1. én consecrálta Esterházy püspök.

2010. október 26., kedd

Budai Ciszterci Szent Imre templomA plébániatemplom alapkövét 1936. november 8-án helyezte el dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás. A templom 1938-ban készült el.

A plébánia weboldala: http://www.szentimre.hu/
facebook: LINK

Főoltár


A főoltár képe Szent Imrét ábrázolja, amint felajánlja magát a mennybe felvett Szent Szűznek. Előtte Szent Gellért alakja látható, kezében a lámpa, a soha ki nem alvó mécses, mint a szüntelen imádság jele, egyben az állhatatosság erényét hirdeti. Fölötte a Szent Korona felajánlása a Szent Szűznek. Ez az esemény 1038-ban történt: Szent Imre halála után. Szent István királyunk volt az első az egész világon, aki országát a Szűzanyának ajánlotta fel. A főoltár képeit mezőkövesdi Takács István festette.
A kép két oldalán magyar szentjeink Szent Margit, Szent László, Szent István és Szent Erzsébet szobrai állnak. A neobarokk, fából faragott, aranyozott szobrok Markup Béla művei.

2010. október 17., vasárnap

Belvárosi Szent Anna templom

Budapest Szervita tér
A Szent Anna (Szervita) római katolikus templomot a XVIII. Században építették (1725 és 1732 között). Lényegében barokk stílusú, és sokak szerint Budapest egyik legszebb, leggazdagabban aranyozott temploma. Belső berendezése is késő barokk, a templom arányai egyedülállóan kiváló akusztikájúvá teszik.
A templom története visszanyúlik Pest város török uralom alóli 1686-os felszabadulásáig. Ebben az évben a Szervita Szerzetesi Rend (Mária Szolgái, azaz Servi di Maria) engedélyt kapott, hogy templomot és rendházat építsen azon a telken, ahol addig egy török mecset állt. A templomot és a kolostort 1732-ben fejezték be. Máig csak a templom épülete maradt fenn, amelyet közintézmények és irodák vesznek körül.
A homlokzatot 1871-ben átalakították, a tornyot pedig egy emelettel megmagasították.


Főoltár

 Deák téri Evangélikus templom

Deák téri evangélikus templom Budapest Deák tér
A Deák téri evangélikus templom Budapest legrégebbi és legismertebb evangélikus temploma, torony nélküli klasszicista stílusú teremtemplom a budapesti Deák Ferenc téren (az V. kerületben).
A templom Pollack Mihály tervei alapján épült 1799-1808-ban.
forrás: wikipedia

Kálvin téri Református templomA templom klasszicista stílusban, 1816-tól 1830-ig épült Hild Vince tervei alapján. Az egy évvel később elkészült orgona a bécsi Deutschmann cég munkája, 1891-ben újította fel és nagyobbította meg a pécsi Angster cég. Az oszlopos timpanonnal zárt előcsarnokot az 1838-as árvíz utáni helyreállításokat követően, az oldalkarzatokat pedig 1854 és 1855 között, Hild József tervei szerint építették fel.

Kálvin terem


A déli oldalon levő Kálvin terem ablakain Róth Miksa üvegfestmény-sorozata keresztény szimbólumokat és neves, református egyháztörténeti személyeket ábrázol.
forrás: wikipedia

2010. október 11., hétfő

Kőbányai Református templom

Schodits Lajos volt a templom építésze.1900 karácsonyára elkészült a ma is szolgáló templom. Ekkor már 6000 református élt Kőbányán. Bútorzata 1905-ben készült. Ugyanaz a Thék Endre cég készítette mint aki az Országház bútorzatát. A harangok is ugyanebben az évben készültek.weboldal: http://www.refkobanya.hu/

Kőbányai Evangélikus templomA gyülekezet honlapja: http://www.lutheran.hu/z/honlapok/kobanya/

2010. október 7., csütörtök

Pasaréti Páduai Szent Antal templomA Pasaréti téri templom, hivatalos nevén Páduai Szt. Antal plébániatemplom, a modern magyar építészet egyik jelentős alkotása, Budapest II. kerületében, a Pasaréti téren található.
A templom felszentelésére 1934. október 14-én került sor.
A plébánia weboldala: http://pasaret.ofm.hu/

2010. október 6., szerda

Remetekertvárosi Szentlélek PlébániaA templomot 1942-ben szentelték fel. Kismartoni Lechner Jenő műegyetemi tanár 2000 személyre tervezte az épületet: vasbetonpilléreken nyugvó, őskeresztény bazilikára emlékeztető, tágas főhajóval és csak közlekedést szolgáló keskeny mellékhajóval, melynek ablakait a Szentlélek ajándékait jelképező mozaikok díszítik. A homlokzatot Árpádházi királyaink és királynőink szobrai díszítik, melyek csak részben készültek el. A templom oszlopait díszítő szobrok Vida Zoltán szobrászművész alkotásai.
Az főoltárkép Pogány Géza munkája, a Szentlélek eljövetelét ábrázolja, és 1982--ben készült el.
A templom weboldala:  http://remetekertvaros.communio.hu/

Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika1875-ben alakult meg a Mária remete Kápolna Egylet, mely célul tűzte ki, hogy megépítik a kegytemplomot. A tervet Schönner Ferenc és Hauszmann Alajos készítették, a kivitelezést Hauszmann Sándor építőmester felügyelte. A neogótikus stílusú templom 700 négyzetméteres. Hossza 44, szélessége 15, magassága ugyancsak tizenöt méter, a torony 54 méterre magasodik. Az új kegytemplomot 1899. október elsején szentelte fel Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspök, Wolafka Nándor és Bogisich Mihály címzetes püspökök.
A bazilika weboldala: http://www.mariaremete.hu/

2010. október 4., hétfő

Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Plébánia

 Budapest Bakáts tér1822-ben a pesti ferenceseket bízzák meg e területen plébánia megszervezésével. Még ez évben felépül az ideiglenes templom, amelyet az 1838. évi árvíz súlyosan megrongál. 1867-ben Ybl Miklós terve alapján indul meg a mai templom építése. 1879. április 24-én szenteli fel Simor János hercegprímás. Belső díszítése évekig folytatódik.
Than és Lotz freskói díszítik a jeles, műemlék templomot (780 m2). 1900-ban a ferencesektől a főegyházmegyei papság veszi át a plébánia vezetését. 1923-tól területéből három új plébánia alakul. 1994-ben Országh Sándor tervei alapján új orgona készül a plébániatemplomban. 1996-ban kártalanítás útján egyházközségi kulturális centrum épül a plébániatemplom altemplomában. A plébániaház 1996-tól ismét az egyházközség tulajdona.
A plébánia weboldala: http://www.szentferencplebania.hu/

Ferences Mária Missziós nővérek temploma

2010. szeptember 24., péntek

Kispesti Jézus Szíve templomA kispesti Jézus Szíve templomot a váci egyházmegye építtette 1935-1940 között, majd a jezsuitákra bízta.
A templom weboldala: Kispesti Jézus Szíve templom