2010. június 30., szerda

Új Sipos

Budapest: Új Sipos Halászkert

Óbuda főterén található.

Zugligeti Szent Család plébániaA templom a zugligeti Római Katolikus Plébánia temploma. 1913 és 1917 között épült a Szent Családtiszteletére. Építtette: Almássy Mária az Angolkisasszonyok akkori főnöknője a Rathfarham-i (Írország) intézeti templom mintájára. Az  üvegablakok kivitelezõje  Zsellér Imre.
A templom honlapja: új weboldal

Budavári sikló

Budapest: Budavári sikló


A Budavári Sikló egy különleges vasút, Budapest I. kerületében a budavári palota megközelítésének egyik eszköze, Budapest Duna-parti látképének szerves részeként 1987 óta az UNESCO Világörökség listájában is szerepel, mint Budapest Duna-parti látképének egyik meghatározó szelete.

Rám-szakadék

Pilisi hegység


A Dömös közigazgatási területén húzódó Rám-szakadék a Rám-hegy tömbjébe vágódó Három-forrás-völgy különösen szép, egyik leglátogatottabb és vadregényes része. A Dunántúli-középhegység legkeletibb része a Visegrádi-hegység, kb. 14-15 millió évvel ezelőtt, igen heves vulkáni tevékenység során keletkezett.
Forrás: wikipedia

Anna-völgy

Szentendre: Anna-völgy


Szentendrétől 3 km-re található.

Budapest Amfiteatrum

Budapest: Katonai amfiteátrum


A hajdani Aquincum katonavárosának amfiteátruma szokásos ovális alaprajzú, hossztengelye kereken 90 méter. Porondja nagyobb, mint a római Colosseumé! 10-12 ezer néző fért itt el.

2010. június 26., szombat

Sopron templomai

Soproni Szent János templom

Sopron legrégibb épülete a Szent János-templom a Bécsi úton áll.
A templom építését a János-rendi lovagokkal (keresztesek) hozzák kapcsolatba. A lovagok 1217-ben telepedtek le Sopronban. A Keresztelő Szent János tiszteletére emelt templom a tatárjárás után készülhetett. A János-rendi lovagrend az Anjouk idején hagyta el a várost.

Soproni Domonkos templom


A domonkosokat 1674-ben Batthyány Erzsébet telepítette le Sopronban és nekik adta a mai Szent György utca 5. számú házat, amelyet azonban a rend már 1687-ben eladott Esterházy Pálnak, maga pedig az akkori Fogadószer, a mai Várkerület a egyik házát vette meg. A rend itt sem sokáig maradt, hanem 1700-ban a mai templom és volt kolostor helyén vett két házat, egyiket kápolnának alakította át, majd 1719-25-ben felépült a mai templom.
Forrás: index.sopron.hu


Soproni Orsolyita templom


Niggl Mária bécsi asszony alapította 1746-ban a zárdát és a következő évben Győrből be is vonultak az orsolyita apácák. Elõször kápolnát, majd templomot létesítettek. 1773-ban Mária Terézia is felkereste, tehát már nagyobb szabású lehetett. A rá vonatkozó adatok eléggé hiányosak : titulusa Szent Kereszt volt és kriptával is rendelkezett (Bán: 375.). Az a bécsi utazó, aki 1834-ben útinaplót azerkesztett Sopronról, annyit említ csak, hogy fõooltárképe Máriát ábrázolta, amint elõtte két szent térdepel és szájukból írásszalagok emelkednek ki e szavakkal: Te Deum laudamus és In Te Dominum confitemur. A képnek késõbb nyoma veszett. A zárdát és a templomot 1861-64-ben lebontották és Handler Nándor tervei szerint újjáépítették, romantikus stílusban.
Forrás: index.sopron.hu


Soproni Evangélikus templom


A soproni evangélikusok első fatemploma 1676-ban épült fel a mai templom helyén. Még abban az évben elpusztult a nagy tűzvészben.

A mai kőépület a negyedik templom ezen a helyen. 1782-ben kezdték építeni, II. József Türelmi Rendeletének kibocsátása után, a rendelet értelmében torony nélkül. Az építés érdekessége, hogy az alapozás előtt 182 égerfa cölöpöt vertek a földbe, mivel a talaj laza szerkezetű volt. Az 52,5 m magas tornyot 80 évvel később, 1867-ben szentelték fel.
Forrás: http://www.sopronikirandulas.hu/
A gyülekezet weboldala: http://sopron.lutheran.hu/

Soproni Szent Mihály templom


A Szent Mihály tiszteletére szentelt templomot a XIII. században román stílusban kezdték építeni, de a XV. században gótikussá építették át. Mai alakját az 1800-as években végzett neogótikus rekonstrukció formálta. XV. századi szobrot, falképeket is őriz.


Soproni Szent István templom


A soproni Szent István-templom építése 1940-ben kezdődött. Először a torony készült el. A vasbeton szerkezetű templom a Kolosszeum és az Ókeresztény bazilika építészeti elemeit alkalmazza.

Soproni Református templom


http://reformatus.sopron.hu/

Soproni Szent György templom


www.domsopron.hu/

Eger: Főszékesegyház


Az egri Főszékesegyház 1831 és 36 között épült klasszicista stílusban. A templom helyén már az építése előtt is egy templom állt. Hossza 93 méter, szélessége 53 méter, a szentély mellett emelkedő toronypár magassága 54 méter.

Majk


Kamalduli remeteség, Majk 2010.04.20.
1773-ban Esterházy József alapította a kamalduli remeteséget.