2010. október 31., vasárnap

Vácrátóti Botanikus kertA 180 éves műemlék- és természetvédelem alatt álló romantikus tájképi kert hazánk leggazdagabb tudományos élőnövény gyűjteménye. Minden évszakban lebilincselő látvány 27 hektáron. Az eddig észlelt fészkelő madárfajok száma 62, a tavakban 22 halfaj él, 73 puhatestű (csiga és kagyló) állatfaj talált itt otthonra.
A botanikus kert weboldala: http://www.botkert.hu/

Vácrátót Szentháromság templomA templomot Mágocsi János építette a kastély parkja mellett. Alapkövét 1743-ban tették le. 1745. szeptember 29-én benedikálták. 1760. június 1. én consecrálta Esterházy püspök.

2010. október 26., kedd

Budai Ciszterci Szent Imre templomA plébániatemplom alapkövét 1936. november 8-án helyezte el dr. Serédi Jusztinián bíboros, hercegprímás. A templom 1938-ban készült el.

A plébánia weboldala: http://www.szentimre.hu/
facebook: LINK

Főoltár


A főoltár képe Szent Imrét ábrázolja, amint felajánlja magát a mennybe felvett Szent Szűznek. Előtte Szent Gellért alakja látható, kezében a lámpa, a soha ki nem alvó mécses, mint a szüntelen imádság jele, egyben az állhatatosság erényét hirdeti. Fölötte a Szent Korona felajánlása a Szent Szűznek. Ez az esemény 1038-ban történt: Szent Imre halála után. Szent István királyunk volt az első az egész világon, aki országát a Szűzanyának ajánlotta fel. A főoltár képeit mezőkövesdi Takács István festette.
A kép két oldalán magyar szentjeink Szent Margit, Szent László, Szent István és Szent Erzsébet szobrai állnak. A neobarokk, fából faragott, aranyozott szobrok Markup Béla művei.

2010. október 17., vasárnap

Belvárosi Szent Anna templom

Budapest Szervita tér
A Szent Anna (Szervita) római katolikus templomot a XVIII. Században építették (1725 és 1732 között). Lényegében barokk stílusú, és sokak szerint Budapest egyik legszebb, leggazdagabban aranyozott temploma. Belső berendezése is késő barokk, a templom arányai egyedülállóan kiváló akusztikájúvá teszik.
A templom története visszanyúlik Pest város török uralom alóli 1686-os felszabadulásáig. Ebben az évben a Szervita Szerzetesi Rend (Mária Szolgái, azaz Servi di Maria) engedélyt kapott, hogy templomot és rendházat építsen azon a telken, ahol addig egy török mecset állt. A templomot és a kolostort 1732-ben fejezték be. Máig csak a templom épülete maradt fenn, amelyet közintézmények és irodák vesznek körül.
A homlokzatot 1871-ben átalakították, a tornyot pedig egy emelettel megmagasították.


Főoltár

 Deák téri Evangélikus templom

Deák téri evangélikus templom Budapest Deák tér
A Deák téri evangélikus templom Budapest legrégebbi és legismertebb evangélikus temploma, torony nélküli klasszicista stílusú teremtemplom a budapesti Deák Ferenc téren (az V. kerületben).
A templom Pollack Mihály tervei alapján épült 1799-1808-ban.
forrás: wikipedia

Kálvin téri Református templomA templom klasszicista stílusban, 1816-tól 1830-ig épült Hild Vince tervei alapján. Az egy évvel később elkészült orgona a bécsi Deutschmann cég munkája, 1891-ben újította fel és nagyobbította meg a pécsi Angster cég. Az oszlopos timpanonnal zárt előcsarnokot az 1838-as árvíz utáni helyreállításokat követően, az oldalkarzatokat pedig 1854 és 1855 között, Hild József tervei szerint építették fel.

Kálvin terem


A déli oldalon levő Kálvin terem ablakain Róth Miksa üvegfestmény-sorozata keresztény szimbólumokat és neves, református egyháztörténeti személyeket ábrázol.
forrás: wikipedia

2010. október 11., hétfő

Kőbányai Református templom

Schodits Lajos volt a templom építésze.1900 karácsonyára elkészült a ma is szolgáló templom. Ekkor már 6000 református élt Kőbányán. Bútorzata 1905-ben készült. Ugyanaz a Thék Endre cég készítette mint aki az Országház bútorzatát. A harangok is ugyanebben az évben készültek.weboldal: http://www.refkobanya.hu/

Kőbányai Evangélikus templomA gyülekezet honlapja: http://www.lutheran.hu/z/honlapok/kobanya/

2010. október 7., csütörtök

Pasaréti Páduai Szent Antal templomA Pasaréti téri templom, hivatalos nevén Páduai Szt. Antal plébániatemplom, a modern magyar építészet egyik jelentős alkotása, Budapest II. kerületében, a Pasaréti téren található.
A templom felszentelésére 1934. október 14-én került sor.
A plébánia weboldala: http://pasaret.ofm.hu/

2010. október 6., szerda

Remetekertvárosi Szentlélek PlébániaA templomot 1942-ben szentelték fel. Kismartoni Lechner Jenő műegyetemi tanár 2000 személyre tervezte az épületet: vasbetonpilléreken nyugvó, őskeresztény bazilikára emlékeztető, tágas főhajóval és csak közlekedést szolgáló keskeny mellékhajóval, melynek ablakait a Szentlélek ajándékait jelképező mozaikok díszítik. A homlokzatot Árpádházi királyaink és királynőink szobrai díszítik, melyek csak részben készültek el. A templom oszlopait díszítő szobrok Vida Zoltán szobrászművész alkotásai.
Az főoltárkép Pogány Géza munkája, a Szentlélek eljövetelét ábrázolja, és 1982--ben készült el.
A templom weboldala:  http://remetekertvaros.communio.hu/

Máriaremetei Kisboldogasszony Bazilika1875-ben alakult meg a Mária remete Kápolna Egylet, mely célul tűzte ki, hogy megépítik a kegytemplomot. A tervet Schönner Ferenc és Hauszmann Alajos készítették, a kivitelezést Hauszmann Sándor építőmester felügyelte. A neogótikus stílusú templom 700 négyzetméteres. Hossza 44, szélessége 15, magassága ugyancsak tizenöt méter, a torony 54 méterre magasodik. Az új kegytemplomot 1899. október elsején szentelte fel Steiner Fülöp székesfehérvári megyés püspök, Wolafka Nándor és Bogisich Mihály címzetes püspökök.
A bazilika weboldala: http://www.mariaremete.hu/

2010. október 4., hétfő

Ferencvárosi Assisi Szent Ferenc Plébánia

 Budapest Bakáts tér1822-ben a pesti ferenceseket bízzák meg e területen plébánia megszervezésével. Még ez évben felépül az ideiglenes templom, amelyet az 1838. évi árvíz súlyosan megrongál. 1867-ben Ybl Miklós terve alapján indul meg a mai templom építése. 1879. április 24-én szenteli fel Simor János hercegprímás. Belső díszítése évekig folytatódik.
Than és Lotz freskói díszítik a jeles, műemlék templomot (780 m2). 1900-ban a ferencesektől a főegyházmegyei papság veszi át a plébánia vezetését. 1923-tól területéből három új plébánia alakul. 1994-ben Országh Sándor tervei alapján új orgona készül a plébániatemplomban. 1996-ban kártalanítás útján egyházközségi kulturális centrum épül a plébániatemplom altemplomában. A plébániaház 1996-tól ismét az egyházközség tulajdona.
A plébánia weboldala: http://www.szentferencplebania.hu/

Ferences Mária Missziós nővérek temploma