2012. május 28., hétfő

Zalaistvand

A 16. században már volt evangélikus lelkésze. Újraéledt 1783-ban. Anyakönyveit 1783-tól vezeti. Templomai: Zalaistvánd (1784) és Zalaszentgrót (1878).


Zala megye egyik legősibb evangélikus gyülekezete található Zalaistvándon. Már a reformáció századában volt lelkésze a közösségnek, majd 1784-ben vált önálló anyagyülekezetté a többnyire zsellérekből álló gyülekezet.
Oltárképét Barabás Miklós festette 1872-ben.