2011. február 19., szombat

Kelenföldi Evangélikus templomMár 1914-ben megalakult a Kelenföldi Evangélikus Templomépítő Egyesület, de a háborús évek ítéletnapjai s lelki dermedtsége miatt csak 1924-ben ért be az építkezés gondolata. A főváros 1925-ben adományozta a jelenlegi telket az egyháznak. A tervek elkészítésével Schulek Jánost (a Halászbástya és a Mátyás templom építészének, Schulek Frigyesnek a fiát) bízták meg. Az alapkő letételét 1926. szeptember 19-én ünnepelték, a templomot l928-ban avatták fel.A Rieger-cég orgonáját 1934-ben avatta fel az egyházközség. Az orgonát 1974-ben átépítették Sulyok Imre tervei szerint.

Az egyházközség weboldala: http://kelenfold.lutheran.hu/