2010. november 9., kedd

Hermina kápolna

Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartósága   OESSHA Kápolna alapkövét 1842. október 10-én rakták le a HEINRICH JÁNOS MÁTYÁS által a nádor családja iránt való kegyeletből adományozott telken. Az építkezés Pest nagy építője, HILD JÓZSEF tervei alapján és vezetésével 1843-ban kezdődött el, de csak tizenegy év múlva – a szabadságharc eseményei, majd az azt követő anyagi nehézségek miatt – 1854-ben fejeződött be. Az épület történetileg Pest legmozgalmasabb korszakának, a város sajátosan polgári, tehát nem a fejedelmi bőkezűség által támogatott építőművészet különleges, szinte szimbolikus emléke.A Kápolna eredeti berendezéséhez tartoznak a hajó HILD JÓZSEF tervezte neogótikus stílusú padjai, valamint az 1920-ban ZSELLÉR IMRE által festett – a homlokzaton máig megmaradt, eredetileg színes üveglemezekkel borított – ablakok; az egyik István első vértanú megkövezését, a másik Avilai Szent Teréz látomását ábrázolja.
Az orgona Liszt Ferenc kedvelt hangszere volt, többször játszott rajta pesti tartózkodása idején.
 Az orgona szelepszekrényében elhelyezett címke tanúsága szerint a hangszer Pesten készült 1866-ban, KOMORNYIK FERDINÁND műhelyében.
A Hermina-kápolna bejárati ajtaja mellett van elhelyezve Liszt Ferenc emléktáblája. Felirata: E kápolnát Scitovszky János esztergomi érsek szentelte fel 1856. szeptember 8-án Liszt Ferenc jelenlétében és férfikari miséjével. Liszt Ferenc Társaság 1989.


Az OESSH weboldala: http://www.oessh.katolikus.hu/