2010. július 23., péntek

Alsóvízivárosi Árpád-házi Szent Erzsébet templomA kapucinus templom és kolostor helyén a középkorban is épület volt, feltehetően az ágoston-rendiek kolostora. A török hódoltság idején a mai templom területén állt Tojgun pasa dzsámija. 1687-ben a dzsámit a jezsuiták kapták meg, akik tatarozták, török jeleket viselő falait bevakolták, és ilyen formában plébániatemplomnak használták. 1687-ben Széchényi György esztergomi érsek, hercegprímás megalapította a budai kapucinus kolostort.
A plébániát jelenleg a kapucinus rend látja el.
Forrás: http://miserend.hu/